Projekti eesmärk on Jõgeva, Torma, Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare ja Palamuse valla ning Mustvee ja Jõgeva linna ühinemisel ajaloolise PõhjaTartumaa alal uue omavalitsuse moodustamine.

Koordineeritud ühinemisprotsessi tulemusena tekib konkurentsivõimeline omavalitsus, mis järgib ajaloolisi ja tunnetuslikke piire ning on kooskõlas inimeste pendelrände jt loomulike liikumissuundadega. Ühinenud omavalitsuses on võimalik paremini planeerida Vooremaa ja Peipsi piirkonna ruumilist arengut ja investeeringute jaotust (sotsiaalne taristu, tehniline taristu). Ühendomavalitsusel on võimalik tööle võtta eriala spetsialiste ning välja arendada mitmetasandilist teenuskeskuste võrgustikku. Ühinemine aitab tugevdada ka kogukondlikku koostööd ja külaliikumist ning kohalikku identiteeti.

Toetuse summa: 19 212,97 EUR. Projekti eelarvest kaetakse ühinemisläbirääkimiste koordinaatori töötasu ja sellega kaasnevad kulud. Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Ühinemise koordinaator on Katrin Rajamäe (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 513 8333).  

 

PROTOKOLLID

Juhtkomisjoni koosolekud

Jõgeva piirkonna koosolekud

Peipsi piirkonna koosolekud