Jõgevamaa Omavalitsuste Liit on partneriks Haridus- ja Teadusministeeriumile maakondlike õpetajakoolituste ja õpilasürituste läbiviimisel.

Liit korraldab aastas kolm kuni neli taotlusvooru. Taotlusi hindab liidu poolt moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Enn Kurg (liidu juhatuse esimees), Raivo Suni (liidu tegevdirektor), Aime Meltsas (Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, Eha Kuld (õpetajaskonna esindaja).

Komisjon esitab ettepanekud kinnitamiseks Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatusele.

Taotlemine

 

Taotlusvoorude tulemused  

2017. aasta III taotlusvoor

2017. aasta II taotlusvoor

2017. aasta I taotlusvoor