Omavalitsuste liidud esitasid pöördumise kaitsealadelt saamata jääva maksutulu kompenseerimiseks

Kõikide maakondade omavalitsuste liidud on esitanud ühise pöördumise Riigikogu maaelu komisjonile, Rahandus- ja Keskkonnaministeeriumile, millega soovitakse maamaksuseaduse paragrahvi 4 lõige 1 punkt 11 ja lõige 2 kohaselt saamata jääva maksutulu kompenseerimist kohalikele omavalitsustele.

Täna on olukord, kus maamaksuseaduse mitme paragrahvi alusel on looduskaitse all olevad maad kas osaliselt või täielikult maksust vabastatud. Samas on maamaksu näol tegemist ainsa kõige kindlama maksutuluga, mille suuruse saab omavalitsus ise lubatud piirides kinnitada ja mis laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksuseaduse sätete alusel jääb Eesti omavalitsustel aastas saamata 2,44 mln eurot. Maakondlikud omavalitsuste liidud on üksmeelel, et eelpool mainitud puudujääk peab laekuma omavalitsuste eelarvesse.

Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Lauri Luuri sõnul on käimasolev haldusreform suurepäraseks võimaluseks avada kogu omavalitsuste rahastamise mudel ning vaadata see ringi selliselt, et omavalitsuste finantsautonoomia suureneks ning tasandusfondi saajate osakaal väheneks. Maksusüsteemi oluliselt muutmata jääb selleks ainult kaks allikat – maamaks ja tulumaks, mis omakorda võiks olla maakondade ja omavalitsuste lõikes diferentseeritud.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe, Mailis Kogeri, sõnul ei sea omavalitsusjuhid kahtluse alla loodusväärtuste hoidmise vajalikkust, kuid küsimus on selles, kes nende eest  maksma peaks. Need on meie ühised loodusväärtused ning on üsna õiglane kui kate sellisele kulule leitakse samast allikast ehk RMK kasumist. Kohalike eelarvete täiendava surve alla seadmine ei ole õige ega õiglane, kuna lisaks maamaksu vabastustest saamata jäävale tulule ei ole omavalitsustele laekuvat tasandusfondi eraldist viimase 8 aasta jooksul sisuliselt tõstetud.

Maakondlikud omavalitsuste liidud on moodustatud maakonna ja oma liikmete esindamiseks ning ühiste huvide kaitsmiseks. Eestis on 15 omavalitsuste liitu.

Jõgevamaa 2017. aasta laulu- ja tantsupeo ideekavandi konkursi preemia sai Ave Anslan

Mullu novembris Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu poolt välja kuulutatud 2017. aasta maakonna laulu- ja tantsupeo ideekavandite konkursi preemia sai Ave Anslan.

Loe edasi...

Omavalitsuste liit moodustas EV 100 maakondliku komisjoni

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit moodustas Palamusel toimunud juhatuse koosolekul Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks maakondliku komisjoni.

Loe edasi...

Riigihalduse minister: maakondade piirid ei tohiks olla takistuseks

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit saatis aprillis riigihalduse ministrile kirja, millega juhtis tähelepanu häirivatele asjaoludele haldusreformi läbiviimisel. Kirja sisu on lühidalt järgmine:

Loe edasi...

Olümpiaadide parimad Jõgevamaal 2016

Haridus- ja Teadusministeeriumi toel ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ning Jõgeva Maavalitsuse korraldusel on tänavu toimunud Jõgevamaal üle 15 aineolümpiaadi. Allpool leiate ülevaate iga olümpiaadi tublimatest.

Loe edasi...

Copyright 2011. Free joomla templates | Jõgevamaa Omavalitsuste Liit, Suur 3 Jõgeva 48306, e-post ovl(at)ovl.ee